Junkaremålsskolan 7-9

På Junkaremålsskolan 7-9 går cirka 330 elever. Skolan bildar tillsammans med Junkaremålsskolan F-6 en grundskoleenhet med elever från förskoleklass till
årskurs 9.

Junkaremålsskolan ligger både centralt och naturnära. Vi har gångavstånd till simhallen och Bredstorps idrottsplats, med ishall, bandybana, tennishall, fotbollsplaner och friidrottsbanor. Skolgården gränsar till ett strövområde med skogen i öster och Svartån i väster, vilket inbjuder till utflykter och fältstudier och möjliggör profilering inom idrott och hälsa.

På skolan finns även anpassad grundskola.

Anpassad grundskola

På skolan finns två inriktningar inom den anpassade grundskolan. För elever i årskurs 1–9 finns inriktningen ämnesområden och för elever i årskurs 7–9 finns inriktningen ämnen.

Anpassad grundskola

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt Junkaremålsskolan åk 7-9

Adress

Junkaremålsskolan
Sofia Dahlbergs gata 1
573 37 Tranås

Rektor

Cathrine Hoff
Telefon: 0140-684 41
E-post: cathrine.hoff@tranas.se

Biträdande rektor

Henrik Wänström
Telefon: 0140-681 53
E-post: henrik.wanstrom@tranas.se

Administratör

Lisa Lindvall
Telefon: 0140-684 42
E-post: lisa.lindvall@tranas.se

Studie- och yrkesvägledare

Elin Jones
Telefon: 0140-684 44
E-post: elin.jones@tranas.se

Skolsköterska

Emelie Mårtensson
Telefon: 0140-684 47   
E-post: emelie.martensson@tranas.se

Skolkurator

Markus Gustafsson
Telefon: 0140-684 46 eller 076-723 30 44
E-post: markus.gustafsson@tranas.se


Senast publicerad: