Grundskola och fritidshem

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år omfattas det av skolplikten och ska gå i skolan. Här kan du läsa om grundskolor, grundsärskola och fritidshem i Tranås kommun, läsårstider, matsedel, skolskjuts och rätten till modersmålsundervisning.