Skolmatsedel

Se vad det blir för mat i skolan. Vi anpassar matsedeln efter säsong och arbetar för att minska matsvinnet.

Maten för barn och ungdomar är en viktig pusselbit för att de ska må bra. Att äta hälsosamt är också en förutsättning för en god hälsa. Barn och ungdomar behöver bra mat som ger energi och näring för deras lärande och utveckling.

Matsedel för grundskolorna

Skolmaten i Tranås kommun följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i skolan Länk till annan webbplats.

Vi strävar efter att minska matsvinnet och att köpa in närodlade och närproducerade produkter. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med mat i vår kostpolicy och i våra riktlinjer för kost- och måltidsverksamhet.

Du kan få specialkost av följande anledningar:

  • medicinska skäl, till exempel allergier, överkänslighet eller annan sjukdom
  • etiska skäl
  • religiösa skäl.

Maten kan konsistensanpassas vid behov.

Ansök om specialkost

För att få specialkost ska du ansöka om det i förväg via vår e-tjänst. Ett villkor för att få specialkost är att eleven äter samma mat i hemmet.

Kontakt

Kostavdelningen

Sofia Dahlbergsgatan 1
573 37 Tranås

E-post: kostavdelningen@tranas.se

Kostchef

Markus Ekvall
Telefon: 0140-682 30


Enhetschef

Jeyhuna Bayramova
Telefon: 0140-682 20

Centralköket

Telefon: 0140-682 10
E-post: ckpacken.ckpacken@tranas.se

Senast publicerad: