hej

Kurser på grundskolenivå

Grundskolekurserna är för dig som helt eller delvis saknar utbildning från grundskolan eller för dig som har en utländsk utbildning och behöver läsa kurser inför gymnasiestudier. Kurserna motsvarar grundskolans årskurs 7—9.

Utbildningens upplägg

Du kan studera kurserna med ett individuellt upplägg. Vi erbjuder såväl lärarledd undervisning som distansstudier med gemensam och individuell handledning, på plats i skolan eller på Teams.

Kurserna finns på vår lärplattform Itslearning. Även om du studerar på distans finns vissa obligatoriska moment där du behöver komma till skolan.

Kursplanerna finns på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ansökan kurser på grundskolenivå Länk till annan webbplats.

På vilken nivå börjar jag studera?

Du börjar läsa på den nivå som är lämplig beroende på de kunskaper du har idag i varje ämne. För att klara svenska som andraspråk på grundläggande nivå bör du ha godkänt SFI-betyg motsvarande kurs D.

Test inför studier görs vid behov innan studiestart för att säkerställa att du börjar på rätt nivå.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du fortsätta med kurser på gymnasienivå eller söka en yrkesutbildning.

Ansök till utbildningen

Kontakta våra studievägledare för att söka till våra kurser och utbildningar. Utifrån dina tidigare betyg tittar vi på vad du har för möjligheter att nå de mål du har.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

Gymnasiekurser, grundläggande kurser, yrkesutbildningar, SFI


Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se

Senast publicerad: