hej

Industriteknisk utbildning - inriktning svets

Inom verkstadsindustrin råder det brist på arbetskraft i såväl hög- som lågkonjunktur. VUX Tranås erbjuder i samarbete med Montico en utbildning med goda utsikter till arbete. Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och det ingår praktik under utbildningstiden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs enligt riktlinjer för godkänd europeisk svetsare i metoderna MIG/MAG,
MMA, TIG eller gassvetsning. Utbildningen läggs upp individuellt med yrkeskurser som ingår i
motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen sker hos Montico i Mjölby.

Utbildningen är på cirka 40 veckor, beroende på tidigare erfarenhet och val av kurser.

Saknar du kunskaper motsvarande i svenska åk 9 måste du läsa svenska som andraspråk (SVA) eller svenska (SVE) i kombination med utbildningen i en så kallad kombinationsutbildning. Inför utbildningen gör du tillsammans med studie-och yrkesvägledare upp en individuell studieplan.

Det finns även möjlighet att läsa utbildningen i kombination med svenska för invandrare (SFI) som är inriktad mot yrkessvenska inom industri. Utbildningen är då upplagd på tre terminer. För att läsa utbildningen i kombination med SFI krävs godkänt betyg i SFI B. Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande SFI C (ej nybörjare).

Kurser som ingår

Kurser som ingår i utbildningen

Gymnasiekurser

Antal poäng

Människan i industrin

100 poäng

Industritekniska processer

100 poäng

Materialkunskap 1

100 poäng

Produktionsutrustning 1

100 poäng

Tillverkningsunderlag (ritningsläsning)

100 poäng

Produktutveckling 1

100 poäng

Svets grund

100 poäng

Produktionskunskap 1

100 poäng

Kälsvets 1—2

200 poäng

Stumsvets 1—2

200 poäng

Interna transporter / Travers

50 poäng

Interna transporter / Truck

50 poäng

Förkunskaper

För Industriteknisk utbildning Svets krävs svenska eller svenska som andraspråk motsvarande åk 9.

För Industriteknisk utbildning Svets i kombination med SVA eller SVE krävs godkänt betyg i SFI D.

För Industriteknisk utbildning Svets i kombination med SFI krävs godkänt betyg i SFI B.

Efter utbildningen

Som svetsare kan du arbeta du inom verkstadsindustrin, bygg- och anläggningsföretag,
entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten. En svetsare måste ha god
kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen.

Ansök till utbildningen

Har du frågor om utbildningen, kontakta våra studievägledare. Utifrån dina tidigare betyg tittar vi på vad du har för möjligheter att nå de mål du har.

Ansökan Industriteknisk utbildning Svets Länk till annan webbplats.

Ansökan Industriteknisk utbildning CNC i kombination med SVA eller SVE Länk till annan webbplats.

Ansökan Industriteknisk utbildning CNC i kombination med SFI Länk till annan webbplats.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

SFI och grundläggande kurser:
Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 49
Telefontid: Onsdagar kl. 10-12
Dropin-tid: Måndagar kl. 10-12

Gymnasiekurser och yrkesutbildningar:
Jenny Afzelius
E-post: jenny.afzelius@tranas.se
Telefon: 0140-688 71
Telefontid: Måndagar kl. 13-15
Dropin-tid: Tisdagar kl. 12.30-14.30

Senast publicerad: