Sommens förskola

Förskolan ligger i Sommens samhälle cirka en mil norr om Tranås. Vi har nära till skogen och sjön Sommen. Barnen är ute mycket och vistas i skogen där leken lägger grunden till naturlig rörelseglädje och det sociala samspelet.

Om förskolan

Sommens förskola återfinns i samhället Sommen 1 mil utanför Tranås tätort och i nära anslutning till Sommens skola. Förskolan består av ett par förskoleavdelningar och har en stor anslutande utegård. På Sommens förskola heter avdelningarna Jollen (de yngre barnen) och Ekan (de äldre).

Inomhus är förskolan uppdelad i egna lokaler för förskoleavdelningarna. Där anpassas utbildningen för barnen utifrån deras förutsättningar och idéer. Det finns även gemensamma utrymmen och verksamheten samlas morgon och eftermiddag tillsammans.

Utegården är möjlig att dela upp beroende på hur mycket barn och pedagoger som är ute. Den är anpassad för lek med sandlådor, cykellek, stora gräsytor, lekutrustning och lummiga träd. Förskolan har närhet till skogsområde och kan med lätthet ta en promenad ut i naturen.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Sommens förskola
Timmermangatan 1
573 61 Sommen

Avdelningar

Jollen: 0140-683 98
Skutan: 0140-683 96
Ekan: 0140-683 99

Rektor

Daniel Berg
Telefon: 0140-685 93
E-post: daniel.berg@tranas.se

Biträdande rektor

Annika Carlén
Telefon: 0140-687 17
E-post: annika.carlen@tranas.se

Specialpedagog

Johanna Gustafsson
Telefon: 0140-683 17
E-post: johanna.gustafsson@tranas.se

Senast publicerad: