Hubbarpsskolan

Hubbarpsskolan är en F-6-skola med fritidshem. Skolan ligger centralt i Tranås och erbjuder närhet till aktiviteter och natur.

Vi arbetar för att Hubbarpsskolan ska vara en trygg skola med kompetent och behörig personal. Alla elever ska känna att de lyckas och får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi har höga förväntningar och jobbar för att vara inkluderande och skapa bra relationer med elever och vårdnadshavare. Personalen samarbetar och vidareutbildar sig för att utveckla undervisningen.

På skolan finns speciallärare, pedagoger, kurator, skolsköterska och socialpedagog. Vi arbetar för att eleverna ska må bra och att för att förebygga ohälsa.

Personal och skolledning arbetar för att skapa en god arbetsmiljö som präglas av goda relationer, samarbete, delaktighet, trivsel och glädje.

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Hubbarpsskolan
Skyttegatan 1
573 40 Tranås

Personalrum

Telefon: 0140-684 25

Rektor

Anette Lindgren
Telefon: 0140-684 50
E-post: anette.lindgren@tranas.se

Biträdande rektor

Carina Adolfsson
Telefon: 0140-687 67
E-post: carina.adolfsson@tranas.se

Skolsköterska

Elin Rydberg
Telefon: 0140-684 29
E-post: elin.rydberg@tranas.se

Skolkurator

Karin Wahlström
Telefon: 0140-684 39
E-post: karin.wahlstrom@tranas.se

Senast publicerad: