Norrskolan

Norrskolan har plats för 280 elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolan har ett fritidshem med 150 elever. Vi delar upp eleverna i mindre grupper inom både skola och fritidshem.

Norrskolan ligger centralt i Tranås. Skolan byggdes 1991 och byggdes till 2000. Under 2015–2016 utökades lokalerna med två paviljonger.

Vi som arbetar i skolan och på fritidshemmet har, tillsammans med föräldrar, ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling.

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Norrskolan
Stenhuggaregatan
573 34 Tranås

Paviljongen åk 4–5

Telefon: 0140-688 64

Rektor

Linda Davidsson
Telefon: 0140-686 00
E-post: linda.davidsson2@tranas.se

Biträdande rektor

Mia Gustafsson
Telefon: 0140-686 09
E-post: mia.gustafsson@tranas.se

Skolsköterska

Malin Thörnkvist
Telefon: 0140-686 07
E-post: malin.thornkvist@tranas.se

Skolkurator

Sandra Dahlman
Telefon: 0140-684 59
E-post: sandra.dahlman@tranas.se

Senast publicerad: