Fröafalls fritidshem

Fröafalls fritidshem har tre avdelningar: Asken, Eken och Rönnen. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6–12 år.

Fritidshemmet har ett nära samarbete med Fröfallsskolan och arbetar med att skapa ett gott kamratskap mellan barnen. Utifrån läroplanens övergripande mål erbjuds olika aktiviteter som skapande, drama, rörelse och lek. Barnens intressen tas till vara vid erbjudande av aktiviteter.

Genom att vistas i lokal Björken erbjuds en liten gruppverksamhet till barn i behov av särskilt stöd.

Fritidshemmet har öppet från klockan 06.00—18.00 under den skolfria delen av dagen.

Kontakt

Adress

Vädergatan
573 38 Tranås

Avdelningar

Asken: 0140-684 36
Rönnen: 0140-684 78
Eken: 0140-681 06

Rektor

Annika Fasth
Epost: annika.fast@tranas.se
Telefon: 0140-682 58

Biträdande rektor

Matilda Borg
Epost: matilda.borg@tranas.se
Telefon: 0140-684 03

Senast publicerad: