Fritidshem

Barn i förskoleklass och grundskolan får vara på fritids före och efter skoltid medan du som förälder arbetar eller studerar. Rätten till fritidshem upphör vårterminen det år ditt barn fyller 13 år.

Fritidshem ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Ditt barn kan vara på fritidshem före och efter skoltid samt under lov. Verksamheten är integrerad med grundskolan, vars lokaler är anpassade och utrustade för fritidsverksamhet. Barn som har rätt till fritidshem erbjuds plats på det fritidshem som är kopplat till grundskolan där barnet går. För att garanteras plats från önskat startdatum ska ansökan göras senast två veckor innan. 

Vi erbjuder vid behov även tillfällig plats på fritidshem under skollov. Vid tillfällig plats ska ansökan göras minst två månader innan önskat startdatum gällande sommarlovet och en månad innan önskat startdatum vid övriga lov. I ansökan ska även ett slutdatum för platsen noteras. Avgift debiteras för hela kalenderveckor.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med syskon har ditt barn inte rätt till plats i fritidshem.

Ansök om fritidshem

Ansök om plats på fritidshem via vår e-tjänst Ansök om fritidshem.

Säg upp plats på fritidshem

Om du inte längre vill ha kvar fritidshemsplatsen ska du säga upp den via vår e-tjänst Uppsägning om fritidshem. Uppsägningstiden är 60 dagar från den dag du säger upp platsen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Kontakt

Administratör

Paula Grudemo
E-post: paula.grudemo@tranas.se
Telefon: 0140–683 26

Senast publicerad: