Notering: Bilden är en 3D-skiss.

Junkaremålsskolan F-6

På Junkaremålsskolan F-6 går cirka 350 elever. Skolan bildar tillsammans med Junkaremålsskolan 7-9 en grundskoleenhet med elever från förskoleklass till
årskurs 9.

Junkaremålsskolan ligger både centralt och naturnära. Det är gångavstånd till simhallen och Bredstorps idrottsplats, med ishall, bandybana, tennishall, fotbollsplaner och friidrottsbanor. Skolgården gränsar till ett strövområde med skog i öster, Svartån i väster och med närhet till Östanåparken.

Till höstterminen 2024 flyttar verksamheten in i en ny skolbyggnad, som just nu färdigställs. Läs mer om arbetet på Tranåsbostäders hemsida. Länk till annan webbplats.

På skolan finns även ett fritidshem.

Fritidshem

Junkaremålsskolans fritidshem har tre avdelningar och finns i samma lokaler som förskoleklasserna samt i en intilliggande lokal.

Junkaremålsskolans fritidshem

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt Junkaremålsskolan F-6

Adress

Junkaremålsskolan
Sofia Dahlbergs gata 1
573 37 Tranås

Rektor

Susanne Lantz
Telefon: 0140-684 17
E-post: susanne.lantz@tranas.se

Biträdande rektor

Håkan Vernholt
E-post: hakan.vernholt@tranas.se
Telefon: 0140-687 80

Skolsköterska F–3

Malin Palm
Telefon: 0140-684 77
E-post: malin.g.palm@tranas.se

Skolsköterska åk 4-6

Belinda Kvist
Telefon: 0140-685 07 eller 070-619 76 74
E-post: belinda.kvist@tranas.se

Skolkurator F–5

Gitte Kurkela
Telefon: 0140-684 19
E-post: gitte.kurkela@tranas.se

Skolkurator åk 6

Markus Gustafsson
Telefon: 0140-684 46 eller 076-723 30 44
E-post: markus.gustafsson@tranas.se

Senast publicerad: