Ängaryds förskola

Ängaryds förskola startade 1977 och ligger i ett villaområde i västra Tranås. Huset är byggt för att vara förskola vilket innebär att lokalerna och utemiljön är väl anpassade för verksamheten. Förskolan totalrenoverades och byggdes ut 2019.

Om förskolan

Ängaryds förskola har fyra avdelningar och ligger i ett villaområde med närhet till natur och centrum.

Förskolans gård är kuperad och indelad utifrån barnens behov. Utemiljön stimulerar till ökad rörelse och motorik. men även chans att ut­forska och skapa med hjälp av de fem sinnena. På gården finns fruktträd och odlingslådor som ger barnen möjlighet att följa årstidernas växlingar. Vår innemiljö är utformad för att passa barnens olika behov vad gäller det lustfyllda lärandet, återhämtning och samtidigt utmana barnen att ta nästa steg i sin utbildning. Våra miljöer ute som inne är kreativa, utmanande och estetiskt tilltalande.

Vi planerar undervisningen utifrån barnens intressen och arbetar temainriktat. Undervisning och lek sker i mindre grupper under dagen för att tillgodose varje barns förutsättningar.

Vi vill att förskolan ska vara meningsskapande för barnen och utgår från:
  • Jag vill - nyfikenhet
  • Jag kan - tilltro till sig själv
  • Jag vågar - vill utmanas

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Ängaryds förskola
Ringvägen 16
573 41 Tranås

Avdelningar

Fjärilen: 0140-682 42
Humlan: 0140-682 45

Rektor

Yvonne Elm
Telefon: 0140-682 40
E-post: yvonne.elm@os.tranas.se

Biträdande rektor och specialpedagog

Annicka Enell
Telefon: 0140-683 23
E-post: annicka.enell@tranas.se

Senast publicerad: