Bergets förskola

Bergets förskola ligger i en tidigare teater i närheten av Holavedsgymnasiet och Parkhallen. Vi har nära till både centrum och lekplatser.

Om förskolan

Bergets förskola är belägen centralt i Tranås tätort i en fristående byggnad av äldre snitt som tidigare var teaterlokal. Dock är den sedan flera år ombyggd till förskola och med anslutande utegård. På Bergets förskola heter avdelningarna Diamanten (de yngre barnen) och Guldgruvan (de äldre).

Inomhus är förskolan uppdelad i egna lokaler för förskoleavdelningarna. Där anpassas utbildningen för barnen utifrån deras förutsättningar och idéer. Det finns även gemensamma utrymmen som exv. ett stort lekloft, en kvarleva från när det var en teater.

Utegården är delad i två områden, för de äldre och yngre. Den är anpassad för lek, med sandlåda och lekutrustning, samt erbjuder även delar som är naturtomt. Intilliggande finns möjlighet att vara i lekpark eller ta en promenad till Ekmarkspark.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Bergets förskola
Parkvägen 5
573 35 Tranås

Avdelningar

Diamanten: 0140-684 97
Skattkistan: 0140-684 96
Guldgruvan: 0140-684 98

Rektor

Malin Ljung
Telefon: 0140-681 01
Telefon: 0140-686 27
E-post: malin.ljung@tranas.se

Biträdande rektor

Ann Edén
Telefon: 0140-688 17
E-post: ann.eden@tranas.se

Specialpedagog

Hanna Nordell
E-post: hanna.nordell@tranas.se
Telefon: 0140-686 26

Senast publicerad: