Prövning

Vill du höja ditt betyg eller få ett betyg i en kurs som är helt ny för dig? Då kan du ansöka om prövning.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Anmälan och avgift

Kontakta en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. När du bestämt dig för att göra en prövning fyller du i en ansökningsblankett och betalar avgiften 500 kronor för prövningen. Har du läst kursen på Vux Tranås och inte blivit godkänd, är prövningen avgiftsfri vid ett tillfälle.

Kommande prövningar

Prövningarna sker på plats på skolan

Prövningsdatum

Datum


Torsdag 15 september

Ansök senast 12 augusti

Onsdag 9 november

Ansök senast 7 oktober

Frågor och svar om prövning

Nej! Du läser in hela kursen på egen hand. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför prövningen.

Det finns möjlighet att göra prövning i kurser som anordnas inom kommunen.

När vi fått in anmälan, betyg och att prövningen är betald skickas dina handlingar vidare till utbildningsanordnaren Exlearn som Vux Tranås har avtal med. Prövningen skrivs på Vux Tranås vid ett bestämt prövningstillfälle.

Du kan göra prövning i en kurs per prövningstillfälle.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften betalas i förväg och återbetalas inte.

Tillfälligt sänkt avgift för prövning

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 har du som fick examensbevis eller slutbevis under 2020 eller 2021 sänkt avgift. Kostnaden under denna period är 150 kronor per prövning. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

Gymnasiekurser, grundläggande kurser, yrkesutbildningar
Per Halldin
E-post: per.halldin@tranas.se
Telefon: 0140-688 71

Telefontid
Tisdagar: 10.00–11.30
Torsdagar: 13.00–14.30

Sfi
Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 49

Telefontid
Måndagar: 13.00–14.30
Onsdagar: 10.00–11.30

Senast publicerad: