Prövning

Vill du höja ditt betyg eller få ett betyg i en kurs som är helt ny för dig? Då kan du ansöka om prövning.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Anmälan och avgift

Kontakta en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. När du bestämt dig för att göra en prövning fyller du i en ansökningsblankett och betalar avgiften 500 kronor för prövningen. Har du läst kursen på Vux Tranås och inte blivit godkänd, är prövningen avgiftsfri vid ett tillfälle.

Kommande prövningar

Prövningarna sker på plats på skolan.

Prövningsdatum

Datum


Onsdag 13 september 2023

Ansök senast 11 augusti

Onsdag 8 november 2023

Ansök senast 6 oktoberFrågor och svar om prövning

Nej! Du läser in hela kursen på egen hand. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför prövningen.

Det finns möjlighet att göra prövning i kurser som anordnas inom kommunen.

När vi fått in anmälan, betyg och att prövningen är betald skickas dina handlingar vidare till utbildningsanordnaren Exlearn som Vux Tranås har avtal med. Prövningen skrivs på Vux Tranås vid ett bestämt prövningstillfälle.

Du kan göra prövning i en kurs per prövningstillfälle.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

Gymnasiekurser, grundläggande kurser, yrkesutbildningar, SFI


Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se

Senast publicerad: