Nyinflyttad till kommunen

Om du flyttar in till Tranås kommun och behöver skola för ditt/dina barn ska du ansöka om detta. Du ansöker via en blankett som skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

När placeringen är klar skickas besked via brev till elevens vårdnadshavare.

Alla skolpliktiga barn är garanterade en plats i den kommunala grundskolan från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnets folkbokföringsadress styr vilken skola barnet är anvisad till. Kommunen är skyldig att placera ett barn i en skola nära hemmet, i enlighet med närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär dock inte att ett barn är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Vårdnadshavare har även rätt att ansöka om plats i en annan skola för sitt barn, antingen en kommunal eller fristående skola.

Dokument

Inflyttningsblankett Pdf, 236 kB.

Påskriven blankett ska skrivas ut och skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshusplan 1
573 82 Tranås

Kontakt

Administratör

Frida Söderström
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.soderstrom@tranas.se

Senast publicerad: