Lukas förskola

Lukas förskola är en fristående förskola med kristen profil. Förskolan ligger centralt i en gammal läkarvilla med en skyddad innergård i Tranås. 

Om förskolan

Förskolan startade 1988 och är belägen centralt i Tranås vid Lilla Götgatan.

Förskolan är indelad i olika avdelningar som sedan är indelad i mindre ansvarsgrupper, där gruppens storlek är anpassad utifrån barnets ålder. Att arbeta i mindre ansvarsgrupper ser vi leder till djupare relationer både mellan barnen och mellan barn och vuxna. Undervisningen planeras utifrån barnens intressen och sker utifrån avdelningarnas projekt.

Vår miljö inne och ute planeras utifrån barnen intressen och utmaningar. Vår utemiljö är en skyddad innegård där vi erbjuder varierad lek, rörelse och lärande. Vi går regelbundet till de olika grönområderna som finns i närheten av förskolan. 

På Lukas förskola lagar vår kock maten från grunden och vi strävar efter att använda råvaror som är närproducerade och ekologiska.

Profil och huvudman

Lukas förskola har en kristen profil vilket innebär att vi bejakar barnets livsfrågor. Vi vill förmedla värden och normer som finns i den kristna värdegrunden, som till exempel alla människors lika värde och att bemöta andra som man själv vill bli bemött. Vi lyfter fram de kristna högtiderna och berättelser ur Bibeln som en naturlig del av verksamheten. 

Sedan 2007 är vi miljöcertifierade med Grön Flagg.

Förskolans huvudman är Föreningen för värdefulla barn och unga (FVBU). Förening är huvudman för fler förskolor med samma profil i Sverige, som samarbetar med varandra och driver gemensamt utvecklingsarbete. Vi har även utbyte av föreningens förskola i Sierra Leone.

Gemensamt för FVBU:s förskolor är att vi arbetar utifrån våra värdeord som är en grund i hur vi bemöter varandra och hur vi vill att det ska genomsyra vår undervisning och utbildning i mötet med barnen.

Kontakt

E-post: lukas@fvbu.se
Webbplats: Lukas förskola Länk till annan webbplats.

Adress

Lukas Förskola
Lilla Götgatan 4
573 39 Tranås

Avdelningar

Kamelen 072-3818067
Åsnan 072-3818063
Lammet 072-3818064

Ni är välkomna att kontakta oss för att boka in ett besök, där ni kan se vår verksamhet.

Rektor

Anna Nyberg
Telefon: 072-381 80 80
E-post: anna.nyberg@fvbu.se

Biträdande rektor

Isabella Sandberg
Telefon: 076-0057503
E-post: isabella.sandberg@fvbu.se

Senast publicerad: