Gäddan, särskild verksamhet

För barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling finns avdelning Gäddan på Nötskrikans förskola.

På avdelning Gäddan är barngrupperna mindre än på en vanlig avdelning och personalen har möjlighet att ge mer stöd till barnen.

På Gäddan strävar vi efter att varje barn:

  • Ska få möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikationssätt. De barn som har svårt att ta till sig det talade språket hjälper vi att förstå omvärlden genom bilder och teckenkommunikation.
  • Ska få möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den genom att ha en strukturerad verksamhet.
  • Ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom planerade aktiviteter, som till exempel bad och gymnastik.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Nötskrikans förskola
Vasagatan
573 39 Tranås

Avdelningar

Gäddan: 0140-37 80 17

Rektor

Annelie Johansson
Telefon: 0140-684 95
E-post: annelie.johansson@tranas.se

Biträdande rektor

Maria Hammarström
Telefon: 0140-688 18
E-post: maria.hammarstrom@tranas.se

Specialpedagog

Anna-Karin Thunell
E-post: anna-karin.thunell@tranas.se
Telefon: 0140-684 15

Senast publicerad: