Skolgång i annan kommun kommun

Enligt Skollagen har en elev rätt att gå i en annan kommuns skola om hen har särskilda skäl att få gå i skolan där utifrån sina personliga förhållanden. Innan den andra kommunen fattar beslut om att ta emot eleven ska den hämta in ett yttrande från elevens hemkommun.

Elever som önskar att byta skola till en annan kommun behöver själv kontakta den aktuella kommunen för att se om de har möjlighet att ta emot eleven.

Kontakta ansvarig administratör via kontaktuppgifter nedan för att få mer information hur ni ska gå till väga om ni bor i Tranås kommun men vill ansöka om skolgång i en annan kommun.

Alla skolpliktiga barn är garanterade en plats i den kommunala grundskolan från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnets folkbokföringsadress styr vilken skola barnet är anvisad till. Kommunen är skyldig att placera ett barn i en skola nära hemmet, i enlighet med närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär dock inte att ett barn är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Vårdnadshavare har även rätt att ansöka om plats i en annan skola för sitt barn, antingen en kommunal eller fristående skola.

Kontakt

Administratör

Frida Söderström
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.soderstrom@tranas.se

Senast publicerad: