Junkaremålens förskola

Junkaremålens förskola har lokaler som är anpassade för verksamheten och en stor utegård att leka på. Vi har nära till skog, lekplatser och skola.

Om förskolan

Junkaremålens förskola ligger i ett bostadsområde med närhet till skog, lekplatser och skola. Utemiljön är anpassad efter barnens åldrar och inspirerar till många aktiviteter och lekar.

På förskolan finns tre avdelningar för cirka 55 barn. Blåklinten och Prästkragen är för de yngre barnen och Gullvivan för de äldre barnen.

2021 renoverades förskolan utvändigt. Inomhus finns ändamålsenliga lokaler som erbjuder en öppen och välkomnande miljö där vi skapar mötesplatser som är utmanande och stimulerar till lek, nyfikenhet, kreativitet och egna val. Vi har gemensamma lokaler där vi har möjlighet att samarbeta över avdelningarna.

Pedagogerna som arbetar här är medforskare och de ser barnens möjligheter och olikheter som en tillgång. Vi vill att barnens tillit till sin egen förmåga ska stärkas och de ska få känna glädje i att få lära tillsammans. Föräldrars delaktighet är en viktig del i arbetet på förskolan och vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Junkaremålens förskola
Lönngatan 5
573 37 Tranås

Avdelningar

Blåklinten: 0140-681 05
Gullvivan: 0140-681 03
Prästkragen: 0140-681 04

Rektor

Malin Ljung
Telefon: 0140-681 01
Telefon: 0140-686 27
E-post: malin.ljung@tranas.se

Biträdande rektor

Ann Edén
Telefon: 0140-688 17
E-post: ann.eden@tranas.se

Specialpedagog

Hanna Nordell
Telefon: 0140-686 26
E-post: hanna.nordell@tranas.se

Senast publicerad: