hej

Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad utbildning för vuxna är en skolform som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Grundläggande nivå motsvarar den utbildning som ges i anpassade grundskolan.

Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ges i anpassade gymnasieskolans nationella program.

Målsättningen med utbildningen är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Utbildningen syftar till att ge vuxna kunskaper och kompetens som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt till att främja personlig utveckling.

Utbildningens upplägg

Efter varje avslutad kurs får du som läser på en nivå som motsvarar anpassad grund- eller gymnasieskola betyg, du kan också få ett intyg om du vill.

Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka. Utbildningen kostar ingenting, studiestöd kan sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Förkunskaper

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har från och med den 1 juli det år de fyller 20 år rätt att delta i komvux som anpassad utbildning.

Ansök till utbildningen

Kontakta våra studievägledare för att söka till våra kurser och utbildningar. Utifrån dina tidigare betyg tittar vi på vad du har för möjligheter att nå de mål du har.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

SFI och grundläggande kurser:
Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 49
Telefontid: Onsdagar kl. 10-12
Dropin-tid: Måndagar kl. 10-12

Gymnasiekurser och yrkesutbildningar:
Jenny Afzelius
E-post: jenny.afzelius@tranas.se
Telefon: 0140-688 71
Telefontid: Måndagar kl. 13-15
Dropin-tid: Tisdagar kl. 12.30-14.30

Senast publicerad: