Gripenbergs skola

Gripenbergs skola ligger 15 kilometer sydväst om Tranås. I skolan går 53 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har en stor skolgård med bollplank, lekredskap och fina grönområden som ger möjlighet till meningsfulla aktiviteter på rasterna.

Vårt uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Eleverna ska vara aktiva och får utbildning under professionell ledning.

  • Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling.
  • Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan och vi har ett väl fungerande kamratstödjararbete.
  • Vi har ett jourgruppsystem med åldersblandade grupper.

Målet är att elever i olika åldrar ska lära känna varandra, lära sig samarbeta och ta ansvar. Grupperna arbetar tillsammans vid till exempel temaarbeten och friluftsdagar. Skolan har en engagerad föräldraförening.

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Gripenbergs skola
Promenadvägen 1
573 92 Tranås

Personalrum

Telefon: 0140-687 29

Rektor

Niklas Bratt
Telefon: 0140-687 71
E-post: niklas.bratt@tranas.se

Biträdande rektor

Linda Thörn Sehlstedt
Telefon: 0140-687 65
E-post: linda.sehlstedt@tranas.se

Skolsköterska

Petra Tengvall
Telefon: 0140-68427 eller 072-085 74 67
E-post: petra.tengvall@tranas.se

Skolkurator

Ellinore Sandberg
Telefon: 0140-684 16 eller 076-826 84 16
E-post: ellinore.sandberg@tranas.se

Senast publicerad: