Högskola

Vux Tranås erbjuder fristående högskolekurser på distans via vårt Lärcentra. Kurserna ges från Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.


Fristående kurs VT 23
Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp

Kursen konflikter och konflikthantering vänder sig till dig som är intresserad av människors beteende och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett allmänmänskligt.

Utbildningens fokus ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden. Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och utveckling men även erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna.

Kursinnehåll

  • Teorier om konflikters utveckling och dynamik
  • Konfliktstilar och självinsikt
  • Kommunikationens betydelse
  • Metoder för att analysera och hantera konflikter

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng som du läser på kvartsfart.
Fysiska träffar på Vetlanda Lärcentrum en eftermiddag varannan vecka klockan 16.00-19.00, förmodligen på torsdagar.
Utbildningen ges via Zoom från Jönköping University.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.

Anmälningskod
HJ-22772

Anmälan senast 15 oktober
Genväg till ansökan Länk till annan webbplats.


OBS! Dessa kurser är inställda HT 22


Pedagogik 1 30 hp Länk till annan webbplats.

Innehåll
Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser:


Psykologi 1 30 hp Länk till annan webbplats.
Innehåll
Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.KursinnehållKursen består av fyra delkurser:

Senast publicerad: