Nötskrikans förskola

Nötskrikans förskola ligger i centrala Tranås, med närhet till bland annat Östanåparken, Svartån och centrum. Förskolan startade sin verksamhet i oktober 2019.

Om förskolan

Förskolan är organiserade i sex avdelningar. På Abborren och Mörten går de yngsta barnen, på Braxen och Svanen de mitt emellan och på Måsen och Kråkan de äldsta barnen.

Inomhusmiljön är planerad utifrån tanken att barn upptäcker världen med alla sina sinnen och att barn ska få uppleva olika saker och få möjlighet till många olika erfarenheter. Miljön ska ge möjlighet till både aktivitet och vila. Varje avdelning har en egen verkstad för skapande aktiviteter. Här finns gemensam matsal, sinnesrum, rum för arbeta med ljus, mätning, experiment m.m. Vi har ett gemensamt torg där vi kan mötas och som även ger möjligheter till motorisk aktivitet.

Utomhusmiljön är uppdelad i två delar. En liten gård där de yngsta barnen kan känna närhet och trygghet och en större gård med fler utmaningar för de äldre barnen. Här finns möjlighet till många olika lekformer. Vi har odlingar som barnen är delaktiga i och som köket tar tillvara på och använder i matlagningen. Vi har ett utekök där vi då och då serverar lunch och mellanmål.

Nötskrikans förskola arbetar i projektform utifrån barnens intresse och erfarenheter.

På förskolan finns även den särskilda verksamheten Gäddan.

Förskolan Gäddan

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Nötskrikans förskola
Vasagatan
573 39 Tranås

Avdelningar

Abborren: 0140-37 80 14
Mörten: 0140-37 80 15
Braxen: 0140-37 80 16
Måsen: 0140-37 80 18
Kråkan: 0140-37 80 19
Svanen: 0140-37 80 20

Rektor

Annelie Johansson
Telefon: 0140-684 95
E-post: annelie.johansson@tranas.se

Biträdande rektor

Maria Hammarström
Telefon: 0140-688 18
E-post: maria.hammarstrom@tranas.se

Specialpedagog

Anna-Karin Thunell
E-post: anna-karin.thunell@tranas.se
Telefon: 0140-684 15

Senast publicerad: