Flytt från kommunen

Om du flyttar från Tranås kommun och ditt barn inte längre ska gå på en av Tranås kommuns kommunala skolor så ska du anmäla detta. Du anmäler flytten via en blankett som skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid flytt från Tranås kommun har ditt/dina barn rätt att gå kvar i sin skola resterande tid av det påbörjade läsåret om så önskas. Om ditt/dina barn endast har en årskurs kvar i grundskolan eller grundsärskolan har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen i samma skola. Skolskjuts anordnas ej av kommunen.

Om ni önskar att ansöka om skolgång under en längre period än detta ska hemkommunen, där eleven är folkbokförd, lämna sitt yttrande innan Tranås kommun fattar sitt beslut.

Alla skolpliktiga barn är garanterade en plats i den kommunala grundskolan från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnets folkbokföringsadress styr vilken skola barnet är anvisad till. Kommunen är skyldig att placera ett barn i en skola nära hemmet, i enlighet med närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär dock inte att ett barn är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Vårdnadshavare har även rätt att ansöka om plats i en annan skola för sitt barn, antingen en kommunal eller fristående skola.

Dokument

Utflyttningsblankett Pdf, 234.7 kB.

Påskriven blankett ska skrivas ut och skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshusplan 1
573 82 Tranås

Kontakt

Administratör

Frida Söderström
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.soderstrom@tranas.se

Senast publicerad: