Om Tranås United

Tranås United är ett samägt näringslivsbolag. Vi arbetar för att Tranås ska växa och bli en ännu bättre plats att bo, leva och verka på.

Uppdrag och verksamhet

Tranås Uniteds uppdrag är att arbeta för en positiv befolkningsutveckling i Tranås så att kommunens övergripande tillväxtmål om minst 25 000 invånare år 2040 kan uppnås.

Vi är verksamma inom områdena starta, utveckla och etablera företag, turism och service samt handel. På Tranås United finns också Tranås kommuns kommunikationsavdelning med uppdrag att samordna och driva kommunens kommunikationsarbete.

Tranås United ägs av stiftelsen Tillväxt i Tranås. Stiftelsen ägs till lika delar av:

  • Tranåsbygdens näringslivsförening
  • Tranås handel
  • Tranås fastighetsägare för tillväxt
  • IF Metall Höglandet
  • Tranås hantverks- och småföretagarförening
  • Tranås kommun.

Ledamöter i Tranås Uniteds styrelse

Namn

Roll

E-postadress

Richard Katisko

Ledamot

richard.katisko@ifmetall.se

Helen Uddenberg

Ledamot

helen.uddenberg@tranas.se

Ola Melin

Ledamot

ola.melin@mchydraulic.se

Anna Byström

Ledamot

anna.bystrom@se.bosch.com

Alexander Parmö

Ledamot

alexander@garyclothes.se

Linus Quist

Ledamot

linus.quist@wigensgruppen.se

Mikael Wik

Ledamot

mikael.wik@adelovsgard.se

Stefan Wik

Ledamot

stefan.wik@entiros.se

Mikael Stenquist

Suppleant

mikael.stenquist.po@tranas.se

Kontakt

Näringslivsbolaget Tranås United

E-post: info@tranasunited.se
Telefon: 0140-687 90

Senast publicerad: