Bild på caféverksamhet

Företagssupport kring ekonomi

Tillsammans med baks & co och Ebit erbjuder vi telefonkonsultation och rådgivning.

baks & co

Baks & co tar reda på det du behöver veta och finns tillhands för rådgivning och gemensamt funderande inför beslut som kanske tvingas fram i spåren av smittorisk och försiktighetsåtgärder. Baks & co har stor erfarenhet och kunskap, samt ett stort kontaktnät att ta del av.

Ebit Sverige AB

Ebit Sverige AB är en auktoriserad redovisningsbyrå med kontor i Tranås som kan redovisning och som vägleder företagare till att förverkliga sina mål och visioner. När det kommer till frågor som kräver särskild spetskompetens har Ebit Sverige AB ett brett kontaktnät av experter att bolla med.

Kontakt

baks & co

Jan Wiss
Godkänd revisor
E-post: jan.wiss@baks.se
Telefon: 0140-770 203

Oscar Landsjö
Auktoriserad revisor
E-post: oscar.landsjo@baks.se
Telefon: 0140-770 215

Ebit Sverige AB

Jerry Fager
Auktoriserad redovisningskonsult
E-post: jerry@ebitab.se
Telefon: 0140-197 23

Peter Lindahl
Auktoriserad redovisningskonsult
E-post: peter@ebitab.se
Telefon: 0140-197 21

Senast publicerad: