Hitta-hem-konsult

Vi vet att det är en utmaning att rekrytera och behålla kompentent personal. Många väljer att pendla till Tranås, men som arbetsgivare ser man många vinster med att medarbetarna bor på orten. För att underlätta detta erbjuder vi tjänsten hitta-hem-konsult som hjälper nya och blivande Tranåsbor att trivas och vilja stanna i Tranås. Att hitta hem, helt enkelt!

Vår hitta-hem-konsult kan till exempel:

  • Hjälpa medarbetare att komma till rätta i sin nya hemort.
  • Ge information till blivande medarbetare om boendemöjligheter, föreningsliv samt kultur- och fritidsutbud.
  • Finna sociala sammanhang utanför jobbet.

Kontakta oss för mer information!

Kontakt

Näringslivsbolaget Tranås United

Annica Jansson-Löfgren, servicesamordnare
E-post: annicaj.lofgren@tranasunited.se
Telefon: 0140-687 96

Senast publicerad: