Närbild på elden från en brasa.

Brandskydd i hemmet och på fritiden

Öka brandsäkerheten i ditt hem genom att ha brandvarnare och släckutrustning. Regelbunden sotning och brandskyddskontroll minskar risken för brand. Elda utomhus bara när det är säkert och inte råder eldningsförbud. Om du vill skjuta fyrverkerier måste du ha tillstånd av polisen.