Elda utomhus

Du som eldar utomhus gör det alltid på eget ansvar. Kontrollera väder­förhållandena och brandrisken innan du eldar så att eldningen kan ske på ett säkert sätt. I vissa fall krävs anmälan eller tillstånd av Räddningstjänsten.

Du får bara elda utomhus om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och utan risk för att branden sprider sig. När det råder eldningsförbud får du inte elda alls.

Elda trädgårdsavfall

Du får inte elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan under tiden 1 april – 30 september. Övrig tid av året får du elda torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering.

För valborgsmässoeld och liknande krävs tillstånd av Räddningstjänsten.

Kontrollera brandrisken

Innan du eldar bör du ta reda på hur stor brandrisken är där du tänkt elda.

Se brandriskprognoser hos SMHI Länk till annan webbplats.

Bränna halm på åkrar

Det är förbjudet att bränna halm på åkermark som ligger inom eller närmare än 300 meter från tätbebyggt område. I övriga delar av kommunen krävs anmälan till bygg- och miljönämnden och Räddningstjänsten.

Kontakt

Säkerhetscentrum

E-post: raddning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: