Tomter Norraby Fyra.

Norraby Fyra

Attraktiva boendemöjligheter precis intill sjön Sommen. I området Norraby fyra finns 29 småhustomter och 4 tomter för flerbostadshus.

För tillgängliga tomter se dokumentet Norraby Fyra - Sålda/Reserverade tomter Pdf, 423.9 kB.

Småhustomter

Småhustomterna ska bebyggas med bostäder. Friliggande byggnadssätt. Husen får byggas ihop med garage eller carport. Byggnaden får uppta 25 procent av tomtens area och ha en nockhöjd på högst 8,5 meter (från medelmarknivå).

Detaljplanen anger byggrätterna, se plankarta och planbeskrivning.

Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns. I området kommer även en gemensamhetsanläggning för bevattning av sjövatten att anläggas, där varje tomt ingår med en andel.

I mitten av bostadsområdet finns en lekplats med konstnärlig gestaltning. Utformning och materialval är anpassade utifrån naturmiljöns karaktär. Genom naturområdet kommer även en slingrande stig med belysning att anläggas.

Om området

Norraby fyra ligger cirka 2,5 kilometer norr om Tranås centrum, alldeles intill sjön Sommen. Området erbjuder natur- och fritidsaktiviteter inom gångavstånd, så som skogspromenader, bär- och svampplockning, golf, bad och båtliv.

Frågor och svar Norraby Fyra

Frågor och svar om Norraby Fyra

Karta

Kartan visar läget för bostadsområdet.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tomt@tranas.se

Telefon: 0140-683 95

Senast publicerad: