Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller riva behöver du ofta ansöka om tillstånd eller lov. Ibland räcker det med en bygganmälan. Förutom bygglov kan du även behöva marklov eller rivningslov innan du får påbörja åtgärden.