Avfall från företag

Du som har ett företag ansvarar för att det avfall som uppstår i verksamheten tas om hand på ett sätt som inte är skadligt för miljön. På Norraby återvinningscentral kan företagare lämna avfall mot en avgift. Registrera ditt besök i vår kortterminal om du kommer med släpkärra eller skåpbil. Kommer du med lastbil eller har mer än 2 kubikmeter avfall, ska du använda vår bilvåg.

Företagskort för mindre mängder avfall

Med ett företagskort kan din verksamhet lämna upp till 2 kubikmeter avfall per tillfälle på Norraby återvinningscentral. Varje besök kostar 278 kronor exklusive moms. Fakturan skickas till ditt företag.

Kontakta personalen på återvinningscentralen för att skaffa företagskort. Du får ett kundnummer och registreras i vårt betalsystem när du hämtar ut kortet. Ett kort per företag, fastighetsbolag eller förening kan hämtas ut.

Extrakort

Om du tappar bort ditt företagskort ska du kontakta återvinningscentralen för att spärra kortet. Om du vill ha fler kort inom ditt företag, kan du hämta ett eller flera kort på Norraby återvinningscentral. Kostnaden är 250 kronor per kort, exklusive moms.

Hur registrerar jag mitt besök?

Använd ditt företagskort och registrera ditt besök i vår kortterminal om du kommer med personbil, släpkärra eller skåpbil. Du kan lämna upp till 2 kubikmeter avfall per tillfälle. Passera genom kortterminalen när du kommer till återvinningscentralen. Håll fram ditt företagskort så att det kan läsas av. Du får ett kvitto. Lägg det synligt i bilens vindruta. Lämna sedan ditt sorterade avfall enligt skyltning och anvisningar från personalen.

Använd bilvågen för större mängder avfall

Använd bilvågen om du ska lämna mer än 2 kubikmeter avfall eller kommer med lastbil eller container. Kontakta personalen för att väga in ditt avfall på bilvågen.

Vid invägning på bilvåg betalas en avgift enligt prislista. Avgiften för varje besök är minst 278 kronor, exklusive moms.

Farligt avfall från företag

Som företagare får du lämna vissa typer av farligt avfall på Norraby återvinningscentral om du har företagskort och avlämnarintyg för avfallet. Det gäller tryckimpregnerat trä från hushåll, asbest och elavfall. Du får inte lämna kemiskt farligt avfall.

Så här hanterar du farligt avfall

Hushållsavfall från företag

Hushållsavfall från exempelvis lunchrum får du inte lämna på återvinningscentralen. Det ska hämtas av kommunens avfallsentreprenör. Kontakta kundservice hos Tranås Energi om ditt företag saknar abonnemang för sophämtning.

Byggavfall från hushåll

Om du som företagare lämnar byggavfall från hushåll på återvinningscentralen, ska du registrera besöket med ditt företagskort i kortterminalen.

Avgifter

För en del typer av avfall tas en särskild avgift ut. Fråga personalen vad som gäller om du är osäker. Förpackningar och elektronik med producentansvar är gratis att lämna. Det gäller också metallskrot och schaktmassor som kan användas för sluttäckning av deponi.

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallschef
Telefon: 0140-683 54

Norraby återvinningscentral

E-post: avc@tranas.se
Telefon: 070-690 18 53
Adress: Svampgatan 4

Senast publicerad: