Gällande detaljplaner

I kommunkartan kan du se alla antagna detaljplaner för Tranås kommun.

Klicka på markeringarna i kartan för att läsa mer om respektive detaljplan.

Öppna större karta Länk till annan webbplats.

Fastställda detaljplaner

Nedan ser du de detaljplaner som antagits mellan 2019—2023. Dessa hittar du även i kommunkartan ovan.

Detaljplaner 2023

Detaljplaner 2023

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Ändring av detaljplan 0687-P127
avseende Södra Gyllenfors 16

Bygg- och
miljönämnden
2023-03-28

2023-04-25

Planbeskrivning
Södra Gyllenfors 16

Plankarta
Södra Gyllenfors 16


Detaljplaner från 2022

Detaljplaner 2022

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Valen 1 m.fl. i Tranås tätort

Bygg- och miljönämnden 2022-08-29

2022-08-29

Planbeskrivningen Valen 1

Plankarta
Valen 1

Borrsvängen 1 m.fl. i Tranås (Hjälmaryds industriområde)

Bygg- och miljönämnden 2022-06-20

2022-07-14

Planbeskrivning Borrsvängen 1

Plankarta Borrsvängen 1

Skytteln 19, Sommenforum

Bygg- och miljönämnden 2022-01-31

2022-02-28

Planbeskrivning Skytteln 19

Plankarta Skytteln 19


Detaljplaner från 2021

Detaljplaner 2021

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Del av Tranåskvarn 1:1, parkering Tranås Energi

Bygg- och miljönämnden 2021-11-22

2021-12-20

Planbeskrivning Tranåskvarn 1:1 Pdf, 1.5 MB.

Plankarta Tranåskvarn 1:1 Pdf, 675.2 kB.

Ändring av detaljplan 0687-P201 avseende Röhälla 5:2 i Tranås

Bygg- och miljönämnden 2021-09-27

2021-10-25

Planbeskrivning Röhälla 5:2 Pdf, 1.3 MB.

Plankarta Röhälla 5:2 Pdf, 10.7 MB.

Del av Bredstorp 3:1 i Tranås (padelhall)

Bygg- och Miljönämnden 2021-03-22

2021-04-19

Planbeskrivning Bredstorp 3:1 Pdf, 1.7 MB.

Plankarta Bredstorp 3:1 Pdf, 683.8 kB.

Ändring av detaljplan 0687-P232 avseende Smörstorp 2:42 i Tranås

Bygg- och Miljönämnden 2021-02-15

2021-03-15

Planbeskrivning Smörstorp 2:42 Pdf, 1 MB.

Plankarta Smörstorp 2:42 Pdf, 402.8 kB.


Detaljplaner från 2020

Detaljplaner 2020

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Del av Norraby 3:1 i Tranås stad (Norraby Fyra - bostadsområde)

Kommunfullmäktige 2019-09-02

2020-09-05

Planbeskrivning Norraby Fyra Pdf, 6.8 MB.

Plankarta Norraby Fyra Pdf, 1.1 MB.

Del av Norraby 3:1 m.fl, Granelund skola

Kommunfullmäktige 2020-06-08

2020-07-07

Planbeskrivning Norraby 3:1 Pdf, 2.7 MB.

Plankarta Norraby 3:1 Pdf, 1.9 MB.

Skytteln 20 m.fl. i Tranås stad

Bygg- och Miljönämnden 2019-10-21

2020-04-29

Planbeskrivning Skytteln 20 Pdf, 2.6 MB.

Plankarta Skytteln 20 Pdf, 424.2 kB.

Fiskmåsen 13 m.fl. i Tranås stad

Bygg- och Miljönämnden 2020-03-09

2020-04-06

Planbeskrivning Fiskmåsen 13 Pdf, 2.8 MB.

Plankarta Fiskmåsen 13 Pdf, 987.5 kB.

Norra Dalen 6 m.fl. i Tranås stad

Bygg- och Miljönämnden 2019-12-16

2020-01-14

Planbeskrivning Norra Dalen 6 Pdf, 977.2 kB.

Plankarta Norra Dalen 6 Pdf, 742.8 kB.Detaljplaner från 2019

Detaljplaner 2019

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Personbilen 1 m.fl. i Tranås (Höganloft industriområde)

Bygg- och Miljönämnden 2019-11-25

2019-12-24

Planbeskrivning Personbilen 1 Pdf, 837.6 kB.

Plankarta Personbilen 1 Pdf, 3 MB.

Norraby 3:1 (Norraby Udde). Tillägg till detaljplan.

Bygg- och Miljönämnden 2019-06-17

2019-07-16

Planbeskrivning Norraby Udde Pdf, 539.3 kB.

Plankarta Norraby Udde Pdf, 97 kB.

Backen 7 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad

Bygg- och Miljönämnden

2019-05-13

2019-06-11

Planbeskrivning Backen 7 Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Backen 7 Pdf, 390.7 kB.

Junkaremålen 2:1 m.fl. i Tranås stad. Tillägg till detaljplan.

Bygg- och Miljönämnden

2019-05-13

2019-06-10

Planbeskrivning Junkaremålen 2:1 Pdf, 3.7 MB.

Plankarta Junkaremålen 2:1 Pdf, 43.2 kB.

Fröafall 2:2 m.fl. i Tranås, vattenverket

Kommunstyrelsen 2019-02-05

2019-03-05

Planbeskrivning Fröafall 2:2 Pdf, 2.7 MB.

Plankarta Fröafall 2:2 Pdf, 1.5 MB.


Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Senast publicerad: