Kommunens skogar

Tranås kommun äger omkring 1 500 hektar mark. Av dessa är 1 000 hektar produktiv skogsmark, inklusive naturreservaten Illern och Röhälla. Skogarna ligger i anslutning till tätorten.

Våra skogar är certifierade

Tranås kommuns skogar är certifierade enligt FSC® (licensnummer: FSC-C014930) och PEFC (licensnummer: PEFC/05-22-11). Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett aktivt ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett uthålligt skogsbruk är viktigt.


Kontakt

Park- och griftegårdsavdelningen

E-post: parkgriftegard@tranas.se
Kundtjänst 0140-683 76 måndag-fredag 09.00-12.0

Enhetschef parkverksamhet 0140-683 51   

Enhetschef griftegårdsavdelningen 0140-683 74

Senast publicerad: