Kommunens skogar

Tranås kommun äger omkring 1 500 hektar mark. Av dessa är 1 000 hektar produktiv skogsmark, inklusive naturreservaten Illern och Röhälla. Skogarna ligger i anslutning till tätorten.

Våra skogar är certifierade

Tranås kommuns skogar är certifierade enligt FSC® (licensnummer: FSC-C014930) och PEFC (licensnummer: PEFC/05-22-11). Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett aktivt ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett uthålligt skogsbruk är viktigt.


Kontakt

Griftegårdsenheten

E-post: griftegard@tranas.se
Kundtjänst: 0140-683 76 
Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00
Enhetschef: 0140-683 74

Senast publicerad: