Norraby Fyra- Flerbostadshus

Beslut om tilldelning av markanvisning togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07.
Markanvisningen tilldelades SE-Bygg och GBJ-Bygg.

Utvärderingsgruppen anser att dessa förslag bidrar till att förverkliga kommunens ambitioner att skapa en stadsdel med en enhetlig variation, en blandning av upplåtelseformer och hustypologier som bäddar för ett spännande område med en blandning av olika invånare och hushåll. Förslagen bidrar till ett enhetligt men varierat gaturum med höga arkitektoniska kvaliteter som skapar långsiktiga värden för såväl kommunen, bostadsutvecklarna och de kommande invånarna i stadsdelen.

SE-Bygg AB ska i samarbete med THB Bygg AB och FOJAB arkitekter AB uppföra äganderätter i kedjehusutförande.
GBJ Bygg har i samarbete med Studio Ekberg AB fått uppdraget att uppföra lägenheter som bostadsrätter i kedjehusutförande. Markanvisningsavtal med GBJ Bygg är avslutat.

Kontaktuppgifter till SE-Bygg

SE-Bygg AB

Tim Carlson
Telefon: 072-397 00 27
E-post: tim.carlson@se-bygg.se

För vidare information gällande gruppbostäder

Svensk Fastighetsförmedling Länk till annan webbplats.

Telefon: 0140-38 69 80

Karta

Kartan visar läget för bostadsområdet. Observera pågående fastighetsreglering.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Senast publicerad: