En person som häller upp kranvatten i ett dricksglas.

Kommunalt dricksvatten

Om du är ansluten till det kommunala ledningsnätet ansvarar kommunen för att rena, leverera och kontrollera kvaliteten på vattnet som kommer i din kran.

Dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och måste hålla hög kvalitet. Kommunen ansvarar för att dricksvattnet som levereras i det allmänna ledningsnätet är säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller hälsofarliga ämnen. De krav som ställs på dricksvattnet regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Länk till annan webbplats.

Vattnet kontrolleras regelbundet

VA- avdelningen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att kontrollera vattenkvaliteten. Vi tar proverna vid vattenverken, i bostäder, på arbetsplatser och i offentliga lokaler. Vid analyserna kontrollerar vi vattnets kemiska egenskaper och bakteriehalt.

Klagomål på dricksvattnet

Är du missnöjd med ditt dricksvatten? Kontakta i så fall enhetschefen för rörnätsverksamheten för att framföra ditt klagomål. Enhetscheferna för vatten- och avloppsverk respektive rörnät ansvarar för vilka åtgärder som ska utföras.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader vilket betecknas dH. Vattnet är hårt om det är mer än 10 dH och mjukt om hårdheten är mindre än 5 dH.

Vattnet från Tranås vattenverk är 4,7–5,0 dH, vilket räknas som mjukt vatten. Flouridhalten är 0,67 mg/l.

Med mjukt vatten kan du minska mängden tvätt- och rengöringsmedel. Det räcker till exempel med en liten mängd tvättmedel för att tvätten ska bli ren. Du behöver inte tillsätta salt i diskmaskinen.

Vattenanvändning

Vi använder cirka 140 liter per person och dag till personlig hygien, tvätt, disk och matlagning. Vattnet vi använder till dricksvatten och matlagning motsvarar 5–10 procent av den totala vattenförbrukningen.

Missfärgat vatten

Ibland lossnar avlagringar från ledningsnätet och missfärgar vattnet. Dessa avlagringar består oftast av järn och mangan. Ämnena är inte farliga att dricka. Spola ur kranen rejält tills vattnet är utan missfärgning. Kontakta enhetschefen för rörnätsverksamheten om det inte blir bättre.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef rörnät
Telefon: 0140-688 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: