Sandupptagning och sopning

På våren tar vi upp sanden som har använts för halkbekämpning under vintern. Alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så snart som möjligt när risken för snö och halka är över.

Sandupptagning och sopning

Vårens sandupptagning sker från tidig morgon till cirka klockan 22 och arbetet beräknas vara klart i början av juni månad. Observera att arbetet medför buller och damm från fordonen. Gång- och cykelvägar, centrala staden samt de gator och vägar som är mest trafikerade är prioriterade ur trafiksäkerhetssynpunkt. I bostadsområden tar vi upp sanden enligt en turordning som vi ändrar år från år för att det ska bli så rättvist som möjligt.

Tänk på att respektera parkeringsförbudsskyltar och servicedagar.

Fastighetsägares ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla gångbanan utanför din tomt ren och fri från skräp.

Så här kan du underlätta för oss så att vi kommer åt att sopa gator:

  • Ställ soptunnor så att de inte blockerar gång- eller vägbanor.
  • Rengör gångbanorna utanför din fastighet innan vi sopar i ditt område.
  • Håll gångbanor fria från ogräs för att förhindra att asfalten förstörs av växtlighet.
  • Beskär träd, buskar och häckar som hänger ut över gångbanor eller vägar så att vi kan komma åt att sopa in mot trottoarkant eller tomtgräns.

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Driftsfrågor arbetsledare
Måndag - fredag 8.00 - 16.00
Telefon: 0140-682 60

Journummer utanför kontorstid
Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: