Solenergi

Solenergi är en förnyelsebar energikälla. Att producera el och värme med solens hjälp kan minska dina energikostnader.

Med solceller på taket kan du omvandla solenergi till elektricitet. Om din anläggning producerar mer el än du förbrukar, kan du leverera den el som blir över till elnätet. Elnätsägaren betalar ersättning för överskottselen.

Solfångare används för uppvärmning av till exempel hus, varmvatten eller utomhuspooler.

Du kan få skattereduktion

Att producera förnybar el kan ge dig rätt till skatteavdrag. Olika regler gäller om du installerar solceller på din privatbostad eller om du är företagare och producerar el inom din näringsverksamhet.

Läs om regler för skattereduktion på Skatteverkets webbplats:

Stöd för att investera i grön teknik

Privatpersoner som investerar i grön teknik kan få skattereduktion för att installera:

  • solceller
  • lagring av egenproducerad elenergi
  • laddningspunkt för elfordon.

Om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Boo Nordin
E-post: energiradgivning@tranas.se
Telefon: 072-141 08 83

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Läs mer

Kontakta energi- och klimatrådgivarna i Tranås kommun för information och stöd för att komma vidare med dina planer kring solenergi.

Energimyndigheten ger oberoende information Länk till annan webbplats. och vägledning inför investeringar Länk till annan webbplats. i solceller på Solelportalen.

Senast publicerad: