Dagar för sophämtning

Se vilka dagar sopbilen kommer till ditt område. Kom ihåg att ställa ut ditt sopkärl senast kl. 06.00 på sophämtningsdagen.

För er med förlängt hämtningsintervall

Hämtning var 4:e vecka
Vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.

Hämtning var 12:e vecka
Vecka 11, 23, 35, 47.

Hämtning var 26:e vecka
Vecka 1, 27.

För er med förlängt hämtningsintervall

Hämtning var 4:e vecka
Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.

Hämtning var 12:e vecka
Vecka 10, 22, 34, 46.

Hämtning var 26:e vecka
Vecka 2, 28.

Gripenberg, Sommen och landsbygd

Sophämtning i Gripenberg, Sommen och landsbygd — udda veckor

Veckodag

Område

Avvikelse

Tisdag

Sommen, Tenbäcken, Krämarp, Övrarp.

Vecka 15 och 23 sker hämtning på onsdag.

Onsdag

Gripenberg, Finnanäs, Linderås centrum, Adelövs-Ulvsbo, Hakebo, Rosendal, Djurafall, Kapela, Tärenäs, Kvarnarp, Mickelstorp, Äpplehult.

Vecka 15 och 23 sker hämtning på torsdag.

Torsdag

Skobo, Röhälla, Romanäs, Råssmäte, Axeryd, Taleryd, Traneryd, Äpplaryd, Säby.

Vecka 15 och 23 sker hämtning på fredag.

För er med förlängt hämtningsintervall

Hämtning var 4:e vecka
Vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.

Hämtning var 12:e vecka
Vecka 11, 23, 35, 47.

Hämtning var 26:e vecka
Vecka 1, 27.

Sophämtning i Gripenberg, Sommen och landsbygd — jämna veckor

Veckodag

Område

Avvikelse

Tisdag

Säthälla, Restad, Göberga, Brickarp, Högstorp,

Sävsjö, Holavedens Häradsallmänning, Hårkrankeryd, Säby-Ulvsbo, Snällebo.

Vecka 18 och 52 sker hämtning på onsdag.

Onsdag

Adelöv, Humlefall, Adelövs-Glassås, Björstorp, Duvebo, Näs, Bållarp, Södraholm, Sötåsa, Högamålen, Stockabäck, Ängarp.

Vecka 18 och 52 sker hämtning på torsdag.

Torsdag

Älmås, Bredstorp, Mada, Gummelycke, Övrabo, Hallingstorp, Säby-Falla.

Vecka 18 och 52 sker hämtning på fredag.

För er med förlängt hämtningsintervall

Hämtning var 4:e vecka
Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.

Hämtning var 12:e vecka
Vecka 10, 22, 34, 46.

Hämtning var 26:e vecka
Vecka 2, 28.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-688 58

Senast publicerad: