Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Den finns naturligt i marken och kan ta sig in genom sprickor i husgrunden. Radon kan också finnas i dricksvatten från egen brunn och i blåbetong som användes i husbyggen fram till 1970-talet. Det enda sättet att veta om det finns radon i din bostad är att mäta.

Radon kan skada din hälsa

Höga halter av radon i inomhusluften ökar risken för lungcancer. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/kubikmeter. Dricksvatten räknas som otjänligt om radonhalten överstiger 1000 Bq/liter (bequerel).

När ska jag mäta radonhalten?

Enda sättet att ta reda på radonhalten i inomhusluften är att mäta. Du bör mäta radonhalten i din bostad om du:

  • bygger om eller bygger till
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • inte tidigare har gjort någon mätning, eller om det var med än 10 år sedan den senaste mätningen.

Du mäter radon genom att placera ut mätdosor i din bostad. För att få ett årsmedelvärde ska du använda minst två dosor och minst en dosa per våningsplan. Följ instruktionerna från laboratoriet.

Radonmätningen ska pågå i minst två månader under eldningssäsong, det vill säga mellan 1 oktober — 30 april. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir resultatet.

Beställ mätdosor

Ett mätpaket består av två mätdosor, en blankett för fastighetsdata, instruktioner för mätningen och ett returkuvert. Om du vill mäta i fler än två rum kan du beställa extra mätdosor.

Tranås kommun har ett avtal med Eurofins Radon Testing Sweden AB för radonmätningar i luft. Det finns även andra laboratorier som erbjuder analyser av radon i luft.

Beställ mätpaket på Eurofins webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kostar ett mätpaket?

Priset för ett mätpaket är (inklusive moms):

  • för villa: 513 kronor
  • för flerbostadshus: 463 kronor per lägenhet

Extra mätdosor kostar 256 kronor per styck för villa och 231 kronor per styck för flerbostadshus eller andra lokaler.

En hög radonhalt i din bostad kan bero på att det finns höga halter i marken, men det kan även komma från vissa byggmaterial eller din bergborrade dricksvattenbrunn om du har en sådan. Du kan anlita en radonkonsult för att ta reda på vad den höga halten beror på i just ditt fall.

Tranås radonkarta Pdf, 4.2 MB.

Bidrag för radonsanering

Om radonhalten är mer än 200 Bq/kubikmeter bör du sätta in åtgärder för att sänka halterna. Ibland finns det bidrag att söka hos Boverket. För närvarande finns dock inga bidrag att söka.

Fastighetsägaren ansvarar för radonmätning i flerbostadshus. En radonhalt som överstiger 200 Bq/kubikmeter i uthyrda bostäder eller offentliga lokaler innebär en olägenhet för människors hälsa. Om radonmätningen visar på för höga radonhalter måste du som fastighetsägare sätta in åtgärder för att minska halterna.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: