Parkering

I Tranås parkerar du gratis med p-skiva. På gator inom tätbebyggt område gäller datumparkering. Om du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

I Tranås är det fri parkering med parkeringsskiva (p-skiva) på de flesta kommunala parkeringar. Vid Svartåholmen finns enbart förhyrda platser.

Parkeringskarta

Parkeringskartan visar allmänna parkeringar och ställplatser i Tranås. Klicka på markeringarna för att få mer information om respektive parkeringsplats.

Öppna större karta Länk till annan webbplats.

Hur länge får du parkera?

Parkeringstiden är vanligtvis 2 timmar. Använd p-skiva på alla tidsbegränsade parkeringar. På Parkvägen (bredvid Parkhallen) kan du parkera i 24 timmar och på p-platserna vid Västra vägen, Spolgatan och Hamnvägen kan du parkera i 72 timmar. I Hamnparken kan du parkera i 72 timmar mellan vecka 22 och 35. Övriga veckor 8 timmar.

Här kan du köpa p-skiva

Du kan köpa parkeringsskiva hos:

 • Tranås Direkt
 • Pressbyrån
 • ICA:s förbutik
 • Circle K
 • Preem.

Datumparkering

Inom tätbebyggt område får du parkera på gator, under förutsättning att det inte finns något vägmärke eller markering om parkeringsförbud. För att underlätta snöröjning, sandning och sopning gäller datumparkering mellan kl. 00.00-16.00. Det innebär att på dagar med ojämnt datum ska du parkera på gatusida med jämna husnummer och tvärtom.

Ett exempel: Om du parkerar bilen på gatan den 6 februari och klockan är mellan 00.00–16.00, parkerar du på udda husnummer. Mellan kl. 16.00–24.00 parkerar du på jämna husnummer om du tänker stå kvar över natten.

På gatumark i de centrala delarna, det vill säga gator, trottoarer och intilliggande mark, är det parkeringsförbud alla dagar kl. 00.00-07.00.

Du kan hyra parkeringsplats av kommunen via Tranås Direkt. Avgiften är 388 kronor inklusive moms per månad och plats. Kontakta servicekontoret Tranås Direkt om du vill bli informerad om när det finns lediga platser.

P-platser att hyra finns vid:

 • Norra Gyllenfors (Missionsgatan/Ågatan)
 • Södra Gyllenfors (Smedjegatan/Ågatan)
 • Södra Gyllenfors (Floragatan/Ågatan)
 • Svartåholmen (Falkgatan/Ågatan)
 • Södra Missionen (Östra Järnvägsgatan)
 • Ängaryd (Västra vägen)

Vem kan söka tillstånd?

Tillstånd för rörelsehindrad kan sökas av dig som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Vid bedömningen av en ansökan utreds hur den nedsatta förflyttingsförmågan påverkas, med och utan förflyttningshjälpmedel. Exempel på förflyttningshjälpmedel kan vara rullstol, rullator eller käpp.

Förare eller passagerare

Du söker antingen som förare eller som passagerare. Det är olika bedömningsgrunder beroende på om ansökan gäller förare eller passagerare. Om du söker som passagerare måste du exempelvis både ha väsentliga förflyttningssvårigheter och ha ett omfattande tillsyns- och/eller omvårdnadsbehov. Oavsett om du söker som förare eller passagerare innebär utredningen att en helhetsbedömning av din förflyttningsförmåga kommer att genomföras. Om handläggaren anser att det finns behov av ytterligare uppgifter kan din ansökan behöva kompletteras med exempelvis resultatet av ett gångtest, som genomförts av en läkare eller sjukgymnast.

Ansökan

Om du ska ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad måste du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten hittar du i blankettrutan nedan. I ansökan måste exempelvis följande uppgifter finnas med:

 • Dina personuppgifter
 • Uppgift om du söker tillstånd som förare eller som passagerare
 • Din egen skriftliga beskrivning av din nedsatta förflyttningsförmåga
 • Fotografi, samma typ som används på ID-handlingar
 • Din namnteckning

Läkarintyg

När du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska du alltid skicka med en kopia av ett läkarintyg, som beskriver din nuvarande förflyttningsförmåga. Följande uppgifter måste finnas med i läkarintyget:

 • Dina personuppgifter
 • Uppgift om du söker tillstånd som förare eller som passagerare
 • Din diagnos
 • En beskrivning av varför diagnosen medför nedsatt förflyttningsförmåga
 • Uppgifter om den nedsatta förflyttningsförmågans varaktighet
 • Uppgifter om hur långt du kan förflytta dig på plan mark, med och utan hjälpmedel och om du under förflyttningen behöver ta stående pauser
 • Uppgifter om du använder någon form av förflyttningshjälpmedel
 • Om du söker som passagerare ska det framgå varför du inte kan vänta på målpunkten under tiden som föraren parkerar fordonet

Ansökan ska skickas till tekniska kontoret, se adressuppgifter i kontaktrutan nedan.

Om handläggaren bedömer att det saknas någon väsentlig uppgift i ansökan eller i läkaringtyget skickas en begäran om komplettering till dig som söker tillståndet. Beslutsfattare i ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrad är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen eller teknik- och gritftegårdsnämndens arbetsutskott.

Parkeringstillstånd för nyttotrafik gäller för dig som är näringsidkare eller driver ett serviceföretag och måste ha tillgång till ditt fordon nära arbetsplatsen för att kunna utföra ditt arbete.

Du kan söka parkeringstillstånd för nyttotrafik om ditt fordon:

 • är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation
 • är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller material
 • används i distribution eller budsändning
 • används i sjukvård, hemtjänst eller i socialvårdande uppgifter eller i annan jämförlig uppgift
 • används för transport av tyngre eller av ekonomiskt värdefullt gods.

Ett tillstånd kostar 1 040 kronor (exklusive moms) per kalenderår. Förlorat tillstånd ersätts inte.

Ansök om tillstånd

Fyll i blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik och skicka den till gatuavdelningen.

För att det ska vara möjligt att byta fordon vid till exempel en fordonsskada kan tillståndet gälla för upp till fem olika fordon. Originalhandlingen ska placeras väl synligt i fordonet. Därför kan tillståndet bara användas av ett fordon åt gången och bara av de fordon som du har angett i ansökan.

Kommunen har anlitat en entreprenör som sköter parkeringsövervakningen. Parkeringsvakterna kontrollerar att trafikmiljön är säker och att bilar inte är felparkerade.

Parkeringsböter

Om du står parkerad på samma plats för länge eller parkerar där det inte är tillåtet kan du få en parkeringsanmärkning, även kallat parkeringsböter. Avgiften betalar du till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen: Så här betalar du parkeringsanmärkningar Länk till annan webbplats.

Kontrollavgift

Om du står parkerad på samma plats för länge eller parkerar där det inte är tillåtet på kvartersmark kan du få en betala en kontrollavgift. Avgiften betalar du till parkeringsövervakaren.

Vad kostar det att parkera fel?

I Tranås har kommunfullmäktige beslutat om följande felparkeringsavgifter för år 2023:

 • Parkera på plats avsedd för rörelsehindrad: 1 300 kronor
 • Stanna eller parkera på busshållplats: 800 kronor
 • Parkera på laddningsplats för elbil: 800 kronor
 • Parkera där det är parkeringsförbud: 600 kronor
 • Parkera på plats som är avsedd för ett visst ändamål, till exempel lastplats eller vändplats: 800 kronor
 • Parkera längre tid än tillåtet och andra anmärkningar: 500 kronor.

I Tranås finns det fem långtidsparkeringar där husbilar är välkomna att stå. Platserna är inte skyltade som ställplatser utan endast markerade som 72-timmarsparkering.

Långtidsparkeringarna finns med på kartan längst upp på sidan. Läs om respektive plats nedan.

Hamnvägen och Hamnplan

Parkeringsytan på Hamnvägens nordöstra sida, mitt för hamnplan. Huges Marina ligger längre in på Hamnvägen. För alla typer av husbilar.

Båthamnsparkering vid Tranås småbåtshamn. Inga livsmedelsbutiker i direkt anslutning. 10—15 minuters gångväg till centrum med shopping, caféer och restauranger samt livsmedelsbutiker. Närmast ligger Circle K servicebutik.

Spolgatan

Parkeringsyta mitt emot vårdcentralen. Inga livsmedelsbutiker eller caféer i direkt anslutning. 10—15 minuters gångväg till centrum med shopping, caféer och restauranger samt livsmedelsbutiker. Närmast ligger Circle K servicebutik.

Hamnparken

Parkeringsplatser på grusytor inom Hamnparken öster om Fabriksgatan, belägna mellan Sommenforum och Svartån. Enbart för personbilsregistrerade husbilar. Dels en större yta närmast Fabriksgatan, men även två mindre ytor längre in utmed grusväg vid vattnet. Observera att 72 timmars parkering endast är tillåten v. 22-35, övriga veckor 8 timmar. På övriga ytor inom hamnparken råder p-förbud.
Inga livsmedelsbutiker eller caféer i direkt anslutning. 10—15 minuters gångväg till centrum med shopping, caféer och restauranger samt livsmedelsbutiker. Närmast ligger Circle K servicebutik.

Västra vägen

Parkeringsplatsen mellan Västra vägen och järnvägsbanken. Enbart för personbilsregistrerade husbilar.

Grusparkering. Nära till centrum med cirka 5 minuters gångväg till shopping, caféer och restauranger. Närmaste livsmedelsbutik är Willys.

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Avdelningschef
Telefon: 0140-683 24

Gatuspecialist
Måndag - fredag 8.00 - 15.00
Telefon: 0140-681 83

Driftsfrågor arbetsledare
Måndag - fredag 8.00 - 16.00
Telefon: 0140-682 60

Trafikingenjör
Måndag - fredag 8.00 - 13.00
Telefon: 0140-686 84

Postadress
Tranås kommun
Gatuavdelningen
573 82 Tranås

Servicekontoret Tranås direkt

E-post: tranasdirekt@tranas.se
Telefon: 0140-687 90

Adress
Storgatan 39 B
573 32 Tranås

Öppettider
Måndag–fredag: 10.00–18.00
Lördag: 10.00–14.00

Senast publicerad: