Norraby återvinningscentral

På återvinningscentralen i Norraby kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall. Fråga personalen på plats om du är osäker på var du ska slänga olika typer av avfall.

Öppettider på Norraby återvinningscentral

Ordinarie öppettider

Måndag: 08.00–19.00
Tisdag: 07.00–16.00
Onsdag: 07.00–16.00
Torsdag: 08.00–19.00
Fredag: 07.00–16.00
Lördag: 08.00–15.00
Söndag: Stängt

Återbrukshusets ordinarie öppettider är:

Måndag: 13.00–18.00
Onsdag:12.00–15.00
Torsdag: 13.00–18.00
Lördag: 10.00–14.00

Öppettiderna gäller bara i samband med att återvinningscentralen har öppet.

Stängt på helgdagar

Återvinningscentralen är stängd alla röda helgdagar samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Dag före afton och röd dag stänger vi kl. 16.00.

Börja ditt besök på Norraby återvinningscentral med att lämna saker som kan återanvändas i vårt Återbrukshus, innan du fortsätter till övriga återvinningscentralen med det som ska kastas.

I Återbrukshuset tar vi emot saker som kan användas igen av någon annan. Sakerna ska vara rena och i bra skick. Vi tar gärna emot saker inom dessa teman:

 • Hem
 • Renovering
 • Nostalgi
 • Trädgård
 • Barn
 • Fritid

Vi tar inte emot kläder, vassa föremål, gosedjur och äldre plastleksaker.

I återbrukshuset finns det också en butik där vi säljer saker som lämnats in till återbruk. Vi fyller på med nya saker löpande.

Inlämningen är öppen samtidigt som återvinningscentralen.

Återbrukshuset är en del av kommunens arbete med att bidra till en hållbar konsumtion. Genom att öka återanvändningen klättrar vi uppåt i avfallstrappan och minskar vår miljö- och klimatpåverkan.

Illustration som visar stegen i avfallstrappan: 1. Minimera, 2. Återanvända, 3. Återvinna, 4. Förbränna, 5. Deponera.

Illustration som visar stegen i avfallstrappan: 1. Minimera, 2. Återanvända, 3. Återvinna, 4. Förbränna, 5. Deponera.

Norraby återvinningscentral ligger på Svampgatan 4 i Tranås.

Förbered ditt besök hos oss genom att sortera ditt avfall innan besöket. Personalen hjälper dig på plats om du har några frågor om vad som skall slängas i vilken container.

Invasiva växter har kommit till Sverige med hjälp av människan. De sprider sig fort och hotar att ta över och kväva andra arter i naturen. Detta hotar vår biologiska mångfald. Felaktigt hanterade riskerar invasiva växter att sprida sig ytterligare. Upptäcker du en invasiv växt i naturen eller i din trädgård, ta reda på hur du hanterar den.

Läs mer om de vanligaste invasiva växtarterna i Tranås kommun

Paketera och transportera säkert

Alltfler invasiva växter etablerar sig längs vägkanterna och tar sig därifrån vidare till närbelägna naturområden. Inte sällan via frön och växtdelar som trillat av släp på väg till återvinningscentralen.

För säker transport:

 • Paketera växtavfallet i dubbla sopsäckar av plast.
 • Se till att säckarna är hela.
 • Ta bort eventuella stenar.
 • Förslut med dubbelknut.
 • Säckarna får inte öppna sig under resan eller vid överlämnandet på återvinningscentralen.
Illustration transportera säkert

Illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform

På Norraby återvinningscentral

 • Före du slänger växtavfall från invasiva arter - kontakta personal.
 • Lägg aldrig växtavfall från invasiva arter i trädgårdsavfallet. Risken för spridning är mycket stor!
 • Släng istället växtavfallet i en särskild container.

Norraby återvinningscentral tar emot växtavfall upp till 120 liter. Har du större mängder, kontakta en privat avfallsentreprenör.

Illustration hantera avfall

Illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform

Norraby återvinningscentral tar emot studiebesök. Av säkerhetsskäl ska alla studiebesök på anläggningen ske med en guide från Avfallsavdelningen. Det är mycket trafik på området, både personbilar och tung trafik, därför ska alltid varselväst användas under studiebesöket. Studiebesöket förväntas ta ca 45 minuter.

Boka ditt besök

Kontakta Avfallsavdelningen via kontaktuppgifterna nedan för att boka ditt besök. Förfrågan om studiebesök bör komma minst 2 veckor före önskat datum.

Ange önskat datum, tid och antal personer. Storleken på besökande grupper bör vara max 15 personer. Om ni är en större grupp delar vi gärna upp studiebesöket på fler tillfällen. Ur säkerhetssynpunkt tar vi inte emot barn som är yngre än 10 år. För yngre elever som vill lära sig mer om återvinning och avfall rekommenderas istället ett platsbesök av avfallsstrateg på skolan.

Välkomna!

Kontakt

Norraby återvinningscentral

E-post: avc@tranas.se
Telefon: 070-690 18 53
Adress: Svampgatan 4

Senast publicerad: