Avlopp

Antingen är din fastighet ansluten till det kommunala ledningsnätet, eller så har du ett enskilt avlopp. Tänk på att inte spola ner sådant som inte hör hemma i avloppet. På så sätt underlättar du reningen och bidrar till att det finns rent vatten även i framtiden.