Samhällsplanering

Genom att ha planer för hur mark och vatten ska användas, vilka områden som får bebyggas och hur infrastrukturen ska utformas i Tranås kommun skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling. Här hittar du kommunens översiktsplan och detaljplaner för alla tätbebyggda områden.