Sommarhämtning av hushållsavfall

Här ser du som har sommarhämtning av hushållsavfall vilken veckodag sopbilen kommer till ditt område och om det är på udda eller jämn vecka. Sommarschemat gäller mellan vecka 18—39.

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Kom ihåg att ställa ut ditt sopkärl senast kl. 06.00 på hämtningsdagen. Knyt dubbelknut-inget löst avfall i kärlet. Matavfall slängs i kommunens gröna påse.

Alla former av förpackningar lämnas på en återvinningsstation.

För er med hämtningsdispens

Följande veckor gäller för er med hämtning 7 ggr/säsong
Vecka 19, 25, 27, 29, 31, 33, 39.

Följande veckor gäller för er med hämtning 6 ggr/säsong
Vecka 19, 23, 27, 31, 35, 39.

Följande veckor gäller för er med hämtning 2 ggr/säsong
Vecka 27 och 39.

För er med hämtningsdispens

Följande veckor gäller för er med hämtning 7 ggr/säsong
Vecka 18, 24, 26, 28, 30, 32, 38.

Följande veckor gäller för er med hämtning 6 ggr/säsong
Vecka 18, 22, 26, 30, 34, 38

Följande veckor gäller för er med hämtning 2 ggr/säsong
Vecka 26 och 38.

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-683 41

Senast publicerad: