Sommarhämtning av hushållsavfall

Här ser du som har sommarhämtning av hushållsavfall vilken veckodag sopbilen kommer till ditt område och om det är på udda eller jämn vecka. Sommarschemat gäller mellan vecka 18—39.

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Kom ihåg att ställa ut ditt sopkärl senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se

Enhetschef avfall
Telefon: 0140-683 54

Senast publicerad: