Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är till exempel löv, gräs, ogräs, jord, grenar och kvistar.

Du som äger villa eller fritidshus kan antingen:

  • lämna ditt trädgårdsavfall på Norraby återvinningscentral
  • kompostera trädgårdsavfallet på din egen tomt,
  • beställa hämtning av trädgårdsavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall

I maj 2023 kommer Tranås kommun att erbjuda upphämtning av ditt trädgårdsavfall. Upphämtningen sker via ett kärl som du beställer och hämtningen sker jämna veckor mellan maj-november, med uppehåll under juli månad.

Läs mer om hämtning av trädgårdsavfall

Invasiva växter

Om du har så kallade invasiva växter, exempelvis vresros, blomsterlupin eller parkslide slänger du dem i en säck i återvinningscentralens container för invasiva växter. Detta för att minska risken för att de invasiva växterna ska sprida sig.

Läs mer om invasiva växter

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-688 58

Senast publicerad: