Flytt av övergivna fordon

Grunden för fordonsflytt på allmän platsmark är oftast att fordonet fått en eller flera parkeringsanmärkningar på allmän platsmark eller kontrollavgifter på kvartersmark.

Uppmaning att flytta fordon

Kommunen uppmanar först ägaren att flytta fordonet. Det sker via brev till ägarens folkbokföringsadress. En röd lapp fästs också på fordonet. I vissa fall kan fordonet flyttas utan att ägaren kontaktas.

Fordonet flyttas till en särskild uppställningsplats. Om kommunen flyttar ett fordon till uppställningsplatsen görs en kungörelse om detta på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunens anslagstavla Länk till annan webbplats.

Kostnaden betalas av fordonsägaren. I de fall det inte finns någon fordonsägare får markägaren alltid stå för kostnaden.

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Gatuspecialist
Måndag - fredag 8.00 - 15.00
Telefon: 0140-681 83

Senast publicerad: