Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad.

När kan jag få bostadsanpassningsbidrag?

För att få bostadsanpassningsbidrag ska vissa villkor vara uppfyllda. Det ska vara en permanent bostad där du är folkbokförd, det ska gälla fasta funktioner och behoven ska vara av långvarig eller bestående art. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig vid en flytt.

Du får inte bostadsanpassningsbidrag om ditt behov kan lösas med hjälpmedel som erbjuds av kommunen eller regionen.

Bidragets omfattning

Det du får hjälp med är primära funktioner och dit räknas till exempel att:

 • förflytta dig inom bostaden
 • kunna ta dig in och ut ur bostaden
 • laga mat
 • sköta din hygien.

Funktioner som kan utföras av någon annan i hushållet, till exempel att tvätta eller gå ut med soporna, ger inte rätt till bidrag. Bidrag ges för att anpassa det som redan finns, inte för att bygga nytt. Den enklaste och billigaste fungerande lösningen gäller.

Exempel på vanliga anpassningar är:

 • ta bort trösklar
 • bredda dörröppningar
 • anpassa köksinredning
 • sätta upp ledstänger eller stödhandtag
 • installera ramp eller hiss.

Ansök om bidrag

Sök bidrag genom att fylla i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Beskriv vilka problem du upplever i din bostad och vilka åtgärder du söker bidrag för. Till ansökan ska du också bifoga:

 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig om att anpassningen är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.
 • Medgivande från nyttjanderättshavare, om ni är två som äger eller hyr bostaden, att anpassningen får utföras.
 • Medgivande från fastighetsägaren (om du inte själv äger bostaden) att anpassningen får göras och att du inte blir ersättningsskyldig för att återställa bostaden om du flyttar.

Om anpassningen gäller allmänna utrymmen i en bostadsrätt ska din bostadsrättsförening ge sitt medgivande till åtgärderna du söker bidrag för.

Beslut om bidrag och utbetalning

Om din ansökan gäller större anpassningar gör vi hembesök för att diskutera aktuella lösningar med dig. Ibland även tillsammans med en arbetsterapeut.

Du kontaktar själv hantverkare för prisförslag eller offerter. Skicka vidare dessa till kommunens handläggare. Handläggaren skriver beslut på beviljat bidragsbelopp.

Du ansvarar för att beställa arbetet och fakturan från hantverkaren ska ställas till dig. När arbetet är klart skickar du en kopia på fakturan till kommunens handläggare. Därefter betalar vi ut pengarna till dig.

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning

E-post: bostadsanpassning@tranas.se
Telefon: 0140-681 90

Senast publicerad: