Folkhälsomeny

Kultur- och fritidförvaltningen arbetar för att skapa en meningsfull fritid och ett meningsfullt liv för alla kommunens invånare. Förvaltningens mål är att höja livskvalitén och bidra till en bättre folkhälsa.
All förvaltningens verksamhet tangerar området folkhälsa och flera aktiviteter ordnas särskilt med folkhälsa i åtanke. Spana in förvaltningens folkhälsomeny för att enklare hitta bland alla aktiviter.

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och bland hela befolkningen. Begreppet folkhälsa baseras på den fysiska, psykiska, sociala och extentiella hälsan. På kultur- och fritidsförvaltningen finns aktiviteter och verksamhet inom alla hälsans område. Läs mer om varje område under "Hälsocenter", "kultur" och "fritid".