Brandskyddsarbete

Du som bedriver en verksamhet ansvarar för att du har ett tillräckligt bra brandskydd för att minimera risken för bränder. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

Ansvar för brandskydd på arbetsplatsen

Lagen säger att den som äger eller använder en byggnad eller andra anläggningar ska ha ett skäligt brandskydd. Man ska ha utrustning för släckning av brand och livräddning. För att kunna uppnå det här krävs att organisationen har ett systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA. Det gäller alla verksamheter, oberoende av storlek.

Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig och skyddsombud är viktiga medarbetare i sammanhanget. Även övrig personal ska känna till rutiner och sitt eget ansvar i händelse av brand.

Om systematiskt brandskyddsarbete och om vilket ansvar du har på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Säkerhetscentrum

E-post: raddning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: